O mnie

Specjalista Agnieszka Walec

Rzeczoznawca Olsztyn - Agnieszka Walec

icon
Magister inżynier Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, kierunek Geodezja i Kartografia, specjalność Geodezja i Systemy Informacji Przestrzennej, 2009 r.
icon
Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa – ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, 2015 r.
icon
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury – ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej, 2016 r.

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Uprawnienia zawodowe

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6811 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Świadectwo nr 1421/2021 zdania egzaminu z zakresu „Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych” przeprowadzonego przez Związek Banków Polskich z wykorzystaniem Zasad Standarów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie, wchodzącego w skład Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Doświadczenie zawodowe

Rzeczoznawca majątkowy w firmie Eltel Networks Energetyka SA w Olsztynie

Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie, specjalizacja: energetyka, służebność przesyłu, bezumowne korzystanie z nieruchomości

Właściciel Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego „Spektrum Wycena Nieruchomości Agnieszka Walec” od 2016 r.

Kontakt

W celu skontaktowania się z nami proszę o telefon, e-maila lub o wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego – oddzwonimy

Skontaktuj się teraz

Zleć wycenę nieruchomości

hero
lokal mieszkalny lub użytkowy
hero
nieruchomość niezabudowana
hero
nieruchomość zabudowana
hero
komercyjne i przemysłowe
hero
nieruchomości rolne i leśne
hero
służebność przesyłu
Zleć wycenę

Warning: Illegal string offset 'url' in /home/awspektrum/www/public_html/wp-content/themes/tailpress/footer.php on line 3